C1D1.079 - Ngô Ngọc Minh - Búp sen xanh (Cuộc thi Đại Sứ Văn hóa đọc)

1. Thời gian bình chọn: từ 10h00 ngày 22/8/2022 đến 10h00 ngày 05/9/2022

Người dùng Youtube truy cập vào đường link có địa chỉ sau:​​​​​​​ https://www.youtube.com/watch?v=lR0P0FCN9Zw

để bình chọn cho Clip của em Ngô Ngọc Minh - Trường Tiểu học Hà Huy Tập 2 

Video liên quan
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 14
Tháng 12 : 538